Plaatsing en onderhoudsadvies

De plaatsing voorafgaand

U heeft gekozen voor een Helcofloors® parket, een kwaliteitsparket. Vergewis er u van, alvorens de zaken te plaatsen, dat het over de juiste kleur, selectie, afmetingen en structuur gaat en dat alles aan uw verwachtingen voldoet.


Opslag op de werf en conditionering.

De kamer/ruimte moet perfect droog en gesloten zijn. Het parket moet horizontaal opgeslagen worden in het betrokken lokaal waar het zal geplaatst worden, bij een kamertemperatuur tussen 18 en 20°C. De relatieve luchtvochtigheid moet constant gehouden worden tussen 45 en 60 procent. Laat het materiaal in de originele verpakking gedurende minimaal 48 uren, vooraleer aan te vangen met het plaatsen. De pakken worden slechts geopend op het moment van plaatsing.


De ondergrond moet minder dan 2.5 procent vocht bevatten, daar moet de plaatser zich van vergewissen. Niet enkel de oppervlakte maar doorheen de ganse ondergrond. De ondergrond moet net, ontvet, droog en in perfecte toestand zijn en ontdaan worden van alle vuilrestjes en stof. Zo nodig dient er geëgaliseerd te worden en ook belangrijk is dat de ondergrond wellicht moet ingestreken worden met een primer. Redenen te meer om een professional de werken te laten uitvoeren.


De plaatsing moet gebeuren op een harde ondergrond die rigide is en aan druk en beweging kan weerstaan. Reinig de ondergrond zeer grondig om alle stofjes en resten te verwijderen en controleer de perfecte effenheid. Zo nodig moet de ondergrond hersteld/vereffend worden alvorens het parket te plaatsen.


Indien u plaatst op vloerverwarming of vloerkoeling, leest u desgevallend 'plaatsing op vloerverwarming en vloerkoeling'.


Het onderhoud meteen na het plaatsen:

Voor instructies, meteen na het plaatsen, alsook voor een gezond verder onderhoud, om uw vloer in optimale omstandigheden te houden, kunt u hieronder kijken naar 'onderhoud van uw parket'. U kunt hier ook de corresponderende methoden per collectie en afwerking vinden om uw Helcofloors® parketvloer te onderhouden.

Tekst voor spatie mobiele weergave.

Plaatsing op vloerverwarming en vloerkoeling

1. Plaatsing op vloerverwarming

Samengestelde houten vloeren zijn hiervoor beter geschikt dan massieve vloeren omdat ze stabieler zijn. Immers, de opbouw ervan bestaat uit twee of meerdere lagen. Toch moet men bepaalde regels in acht nemen bij het plaatsen van parket op vloerverwarming. Men doet dit trouwens beter niet zelf, maar wij adviseren de werken te laten uitvoeren door een professionele parketplaatser met de nodige ervaring.


De verwarmingssystemen die in aanmerking komen om te combineren met parket zijn de volgende:

 • het Nat systeem (de verwarmingsbuizen liggen in de deklaag en de laag boven de verwarmingsleidingen dient minimaal 5 cm te zijn.)
 • het Droog systeem (systeem met warmtegeleidingsplaten).


De elektrische vloerverwarming is niet aan te raden daar de temperatuurverschillen voor warmteschokken zorgen, wat problemen kan geven. Zijn de temperatuurschommelingen beperkt, dan kan het wel.


Zorg altijd voor een watertemperatuur die zo constant mogelijk gehouden wordt en maximaal 40°C kan bereiken. Een minimaal verschil tussen dag en nachttemperatuur is aangewezen, maar eigenlijk houdt u dit beter constant.

Houd altijd in de gaten dat bij om het even welk systeem de oppervlakte temperatuur best niet boven de 25-27°C kan gaan.

Let er evenzeer op dat het massavochtgehalte bij een cementgebonden dekvloer onder de 1.8 procent ligt. Bij een anhydrietgebonden dekvloer mag dit maximaal 0,5 procent zijn. Bij een anhydriet dekvloer moet ontkalking gebeuren, grondig gestofzuigd worden en er wordt best een primer gebruikt; dit alvorens te gaan verlijmen en plaatsen.


Een gouden regel is de vloerverwarming nooit te warm zetten en dag en nacht laten draaien op gelijke temperatuur (warmteschokken voorkomen).

De relatieve luchtvochtigheid dient in de kamer tussen de 45 en 60 procent te blijven. Ook dit is zeer belangrijk.

Het parket dient bij vloerverwarming met de correcte lijm volledig verlijmd te zijn. Controleert u dus, alvorens u plaatst, of de lijm al dan niet geschikt is voor vloerverwarming!


2. Plaatsing op vloerkoeling

Bij vloerkoeling wordt er, in plaats van warm water, koud water door de leidingen gestuurd. Vloerkoeling in combinatie met onze parketvloer is geen probleem, maar dat hangt wel af van het koelsysteem waar u voor gekozen heeft. Het is zo dat de compatibiliteit van het koelingssysteem gegarandeerd moet worden door de aanbieder van het systeem. Is dit niet het geval, dan blijven onze garantievoorwaarden niet van toepassing. Wat bedoelen wij hiermee?

Het koelsysteem moet een degelijke bescherming genieten tegen condens, door diverse sensoren die gaan alarmeren wanneer condens kan optreden. Bespreek dus met de installateur of dergelijke sensoren ingebouwd zijn. Het is eveneens zo dat de temperatuur van het water dat door de buizen stroomt niet kouder mag worden dan 18°C.

Hetzelfde opwarmingsprotocol geldt als bij vloerverwarming met een omgekeerd afkoelingsprotocol.


3. Na het plaatsen bij vloerverwarming en vloerkoeling

Opwarmingsprotocol voor alle systemen. 

Controleer eerst of de dekvloer voldoende droog is (ten vroegste 3-4 weken na de plaatsing). Laat de watertemperatuur vervolgens met 3°C per dag toenemen, tot ze 42°C bedraagt. Laat de dekvloer een oppervlaktetemperatuur van 28°C bereiken. Bij uitschakelen van de verwarming volg je de procedure in omgekeerde richting. 

Belangrijk: is er schade aan je vloer door het onvoldoende opvolgen van het opwarmingsprotocol, dan vervalt je garantie.


Houdt u ook hier altijd rekening met de algemene plaatsingsvoorschriften en conditioneringsvoorschriften.

Eveneens dient in elk geval en zonder uitzondering een luchtbevochtiger te worden geplaatst in elke ruimte waar het parket met vloerverwarming wordt gecombineerd. Let erop dat deze voldoende capaciteit heeft voor de betrokken ruimte(s).  

Een veel voorkomende fout is dat na het plaatsen het parket afgedekt wordt met materialen die niet lucht- en warmtedoorlatend zijn, ter bescherming voor bijvoorbeeld verfwerken. Dit kan voor problemen zorgen. Zorg dat u dit zeker vermijdt.

Legt u geen karpetten op parket met vloerverwarming!


Voor instructies, meteen na het plaatsen, alsook voor een gezond verder onderhoud, om uw vloer in optimale omstandigheden te houden, kunt u hieronder kijken naar 'onderhoud van uw parket'. U kunt hier ook de corresponderende methoden per collectie en afwerking vinden om uw Helcofloors® parketvloer te onderhouden.

Onderhoud van uw parket

Het onderhouden van uw parket is vaak eenvoudiger dan u denkt. Volg deze richtlijnen om uw vloer in optimale conditie te houden:


Voorbereidingen voor het optimale gebruik van uw nieuwe vloer na het plaatsen:


Om ervoor te zorgen dat uw parketvloer in topconditie blijft, raden wij aan om direct na installatie een extra beschermende laag aan te brengen, afhankelijk van de specifieke afwerking van uw vloer. Hier zijn de aanbevolen voorzorgsmaatregelen en wij raden aan of Woca of Lecol of Floorservice te gebruiken:


1. Oxidatieve Olie (geïmpregneerd):

Aanbevolen product: Onderhoudsolie. Breng een dunne laag onderhoudsolie aan voor extra bescherming.


2. UV-olie en UV Vernissen:

Aanbevolen product: Matte polish. (Gebruik geen olieproducten). Breng dit aan om de UV-afwerking te beschermen.


3. Effetto Grezzo afwerking:

Aanbevolen product: Extra matte polish. Breng dit aan voor een optimale bescherming. Ook hier geen olie of onderhoudsolie gebruiken.


Let op! Vernis en/of Effetto Grezzo kunnen vetbronnen niet langdurig tegenhouden. Bij vlekken van olie/vet of wijn, neem overtollig materiaal meteen af en reinig.Droogreiniging van de vloer:

Loszittend vuil bij voorkeur verwijderen met behulp van een stofzuiger. Achtergebleven zandkorreltjes vormen een soort van schuurpapier en kunnen krassen in het oppervlak veroorzaken. De nieuw geoliede vloer tijdens de eerste 10 dagen alleen droog reinigen.


 

Natreiniging van de vloer:

Bij vastzittend vuil de vloer met Floorservice Parketreiniger dweilen. Ca. 100 ml Parketreiniger met 10 liter schoon water mengen en uw parket met een goed uitgewrongen dweil reinigen. Alvorens het geheel dan weer te belopen, de vloer goed laten drogen.

Vermijd het gebruik van zuiver water bij het reinigen van uw vloer.


 

Onderhoud van de vloer:

Om de geoliede vloer in optimale conditie te houden, is – afhankelijk van de gebruiksintensiteit van de vloer – van tijd tot tijd een behandeling met (Floorservice) nodig. Gebruik in het geval van wit geoliede vloeren Onderhoudsolie Wit en voor donkere tinten Floorservice Onderhoudsolie Naturel gebruiken.

Eerst de vloer met Floorservice Parketreiniger grondig reinigen (zie natreiniging van de vloer) en goed laten drogen. Op kleinere oppervlaktes de Floorservice Onderhoudsolie dun en gelijkmatig met een doek in richting van de houtnerf aanbrengen.

Bij grotere oppervlaktes adviseren wij het gebruik van een éénschijfsmachine. De Onderhoudsolie in de vorm van een slang op de vloer druppelen en met een éénschijfsmachine en een dikke witte pad inpolijsten.


Hieronder een korte instructievideo over het gebruik van onderhoudsolie: Floorservice Onderhoudsolie (NL) - YouTube

Met deze richtlijnen houdt u uw vloer in optimale staat en geniet u langer van de prachtige uitstraling. Voor verdere details en specifieke producten, bezoek onze website of neem contact op met onze klantenservice.

U heeft de keuze uit gerenommeerde merken zoals Floorservice, Woca of Lecol voor bovenstaande producten. Volg de gedetailleerde instructies van de leveranciers voor een juiste toepassing en behoud de levensduur en uitstraling van uw vloer.


Garantievoorwaarden Helcofloors®

1. Algemeen


1.1 Dit zijn de garantievoorwaarden (hierna: “Garantievoorwaarden”) van HELCO BV, handelend onder de naam ‘Helcofloors®’, met zetel te 7971 Beloeil, Rue Jean-Bapt. Daudergnies (Bas) 4, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0808.972.278 (hierna: “Helcofloors®”, “Wij”, “Ons”).

1.2 Huidige Garantievoorwaarden bepalen de voorwaarden en reikwijdte van de door Helcofloors® geboden garantie die gelden voor alle parket vloerdelen verkocht door Helcofloors® aan de klant, m.n. iedere onderneming (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) die bij de aankoop van de parket vloerdelen handelt voor professionele doeleinden (hierna: “Klant”).

1.3 Tenzij er specifiek en schriftelijk van deze Garantievoorwaarden wordt afgeweken, zijn zij bindend voor beide partijen en primeren zij boven alle andere mogelijke bepalingen of voorwaarden. Bij het ondertekenen van een offerte dient de Klant te verklaren dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Garantievoorwaarden en bevestigt hij/zij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen te aanvaarden. De Garantievoorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de Helcofloors®: https://helcofloors.be/nl/plaatsing/plaatsing-en-onderhoudsadvies.2. Termijn, aanvang en toepassingsgebied van de garantie


2.1 De garantie geldt vanaf de datum van aankoop, zoals weergegeven op de aankoopfactuur, en heeft een geldigheidsduur van 20 jaar bij normaal, residentieel gebruik en van 10 jaar bij commercieel gebruik.

2.2 Door van de garantieregeling gebruik te maken, wordt de garantietermijn niet verlengd.

2.3 Deze garantie kan niet worden overgedragen aan derden. Enkel de Klant die als eerste eigenaar van de vloerdelen is, kan gebruik maken van de garantieregeling.3. Omvang van de garantie


3.1 Zichtbare gebreken:

Zichtbare gebreken of afwijkingen worden zonder bijkomende kost vervangen/ omgeruild op voorwaarde dat ze onmiddellijk worden gemeld en vooraleer de goederen worden geplaatst of verwerkt.

Deze garantie vervalt indien de vloerdelen toch worden geplaatst of verwerkt en/of niet in hun originele of onbeschadigde toestand terugbezorgd kunnen worden aan Helcofloors®.

3.2 Verborgen gebreken:

Wij zijn verantwoordelijk voor verborgen gebreken (zoals fabricagefouten), op voorwaarde dat de parketvloer correct werd geïnstalleerd volgens onze instructies die raadpleegbaar zijn op onze website https://helcofloors.be/nl/plaatsing/plaatsing-en-onderhoudsadvies of de instructies van Buildwise (voorheen: WTCB).

Deze garantie voor verborgen gebreken is echter niet van toepassing indien:

 • De parketvloer in een vochtige of natte ruimte wordt bewaard of geplaatst; en
 • Renovaties/reparaties of enige andere interventies worden uitgevoerd aan de betrokken vloerdelen (zowel voor als na de plaatsing ervan);

3.3 Uitsluitingen:

De garantie is niet van toepassing op:

 • Optische gebreken (zoals kleurverschillen, oppervlakte variaties, vervormingen en vlekken) ontstaan door invloed van UV, olie, vetten of chemische substantie, of andere optische gebreken ontstaan door bv. veranderende klimaatomstandigheden maar ook optische variaties;
 • Normale veroudering- en of slijtageverschijnselen aan o.a. de toplaag van het parket; oppervlakte variaties en het ontstaan van vervormingen al dan niet door veroudering van de vloer;
 • Aangebrachte schade, waaronder maar niet beperkt tot impactschade door zware voorwerpen, schade als gevolg van naaldhakken, meubels, stenen, zand, huisdieren, etc.;
 • Schade door verkeerd gebruik, afwezigheid van (correct) onderhoud, gebruik voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is, ongelukken of onzorgvuldig handelen;
 • Vlekken of mechanische schade van het oppervlak door onzorgvuldige behandeling tijdens het transport, gedurende opslag;
 • Defecten en/ of gebreken ontstaan door vocht- en/ of waterschade dan wel andere oorzaken, zelfs in geval van overmacht;
 • Gebreken omwille van plaatsing op een elektrische vloerverwarming, tenzij er een schriftelijk akkoord is van Helcofloors® om de garantie hiertoe uit te breiden.


 

4. Beroep op de garantieregeling


Indien de Klant een (verborgen) gebrek vaststelt waarvan hij meent dat deze onder de garantie valt, dient de Klant dit schriftelijk te melden aan Helcofloors® binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek. Bij deze schriftelijke melding dient de Klant altijd een kopie van de aankoopfactuur te voegen. Bij laattijdige melding vervalt het recht op garantie van de Klant van rechtswege.

Bij een garantieclaim voor een verborgen gebrek, dient de Klant bovendien ook aan te tonen dat de plaatsing werd uitgevoerd volgens onze instructies of de instructies van Buildwise en zal de Klant de relevante documenten voorleggen, met name factuur, inplantingsplannen, orderbevestigingen, leveringsbon, etc.

Van zodra de Klant een mogelijk gebrek vaststelt, zal de Klant de schade aan de vloerdelen beperken door ze (indien mogelijk) in de originele verpakking op te bergen, volledig afgesloten van lucht en vocht, tot en met het ogenblik van inspectie door Helcofloors®.

Bij een door Helcofloors® erkend garantiegeval, worden de defecte vloerdelen kosteloos gerepareerd of wordt er gelijkwaardig vervangend materiaal geleverd.

Helcofloors® behoudt zich het recht voor om de benodigde werkzaamheden en leveringen zelf uit te voeren of uit te besteden aan een derde partij.

De garantie is uitsluitend van toepassing op de geleverde vloerdelen en biedt geen dekking voor werkuren, de kost van bijkomende materialen, transportkosten, arbeidskosten of enig ander daaruit voortvloeiend verlies.5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank


5.1 Deze Garantievoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

5.2 In geval van een geschil over de garantie, dan kunnen partijen overeenkomen een onafhankelijk expert aanduiden om bindend advies te verstrekken over de door ons geleverde producten. Kostprijs van de betrokken experten en expertise moet schriftelijk en bij voorbaat afgesproken en goedgekeurd worden.

Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent huidige Garantievoorwaarden, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Doornik.